ปั๊มน้ำอัตโนมัติ WDC-100DP

฿6,050.00 ฿3,990.00

ปั๊มหอยโข่งเจ็ทคู่ดูดลึก WDC-100DP

  • ปั๊มหอยโข่งแบบเจ็ทคู่ดูดลึก ดูดได้ลึกกว่าปั๊มหอยโข่งประเภทอื่นๆ
  • เหมาะที่ใช้ดูดบ่อบาดาลขนาด 4 นิ้ว ความสามารถในการดูดได้ลึกสุด 35 เมตร
  • เหมาะที่จะกับงานเกษตร บ้านเรือน เพื่ออุปโภค-บริโภค