ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ES-750

฿14,990.00

ปั๊มอัตโนมัติเสียงเงียบ ES-200

  • มอเตอร์กำลัง 750 วัตต์ 220V/50Hz
  • ส่งสูง 30 เมตร
  • ระยะดูด 6 เมตร
  • ปริมาณน้ำ 70 ลิตร/นาที
  • ช่วงแรงดันสต๊าท 2.0-2.4 Kg/cm²
  • ขนาดท่อ เข้า-ออก 1 X 1 นิ้ว