ปั๊มน้ำหอยโข่ง WDC-6

฿1,690.00

ปั๊มหอยโข่งหน้าหนู WDC-6

  • ใช้งานภายในที่พักอาศัย เพื่ออุปโภค-บริโภค
  • ใช้งานระบบลดน้ำต้นไม้ สวนดอกไม้ แปลงผัก
  • สูบจ่ายน้ำกระจายไปใช้งานตามจุดต่างๆ