ปั๊มน้ำหอยโข่ง AU-1600

฿16,350.00 ฿6,990.00

ปั๊มหอยโข่งปริมาณน้ำมาก AU-1600

  • ปั๊มหอยโข่งที่ให้ปริมาณน้ำมาก
  • เหมาะที่จะใช้สูบส่งน้ำเพื่องานเกษตร อุตสาหกรรม งานก่อสร้าง
  • เหมาะที่ใช้กับงานน้ำตก ที่ต้องการปริมาณน้ำมากๆ
  • เหมาะที่จะใช้จ่ายน้ำเพื่องานประศุสัตว์