เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า

แสดง 4 รายการ

เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า : มีทั้งแบบเครื่องยนต์ 2จังหวะผสม ออโต้ลูป 2T และแบบ 4จังหวะไม่ต้องผสมออโต้ลูป 2T

เครื่องยนต์ 2 จังหวะ ผสมออโต้ลูป 2T เนื่องจากเครื่องยนต์ 2 จังหวะรอบเครื่องจะเดินแรงกว่า เหมาะที่จะใช้ตัดหญ้าหนาๆหรืองานหนัก โดยปกติจะมีกระบอกตวงที่มีขีดวัด โดยผสมเชื้อเพลิง 25 ส่วน ต่อออโต้ลูป 1 ส่วน ( 25:1 ) เขย่าให้เข้ากันแล้วจึงค่อยเติมใส่ถังเชื้อเพลิง หลังการใช้งานหากน้ำมันไม่หมดควรถ่ายน้ำมันออกจากคาร์บูเรเตอร์ เนื่องจากทิ้งไว้หลายวันส่วนผสมจะแยกตัวกัน ออโต้ลูปที่หนักกว่าจะตกตะกอน เมื่อสต๊อทเครื่องใหม่จะสต๊าทยาก

เครื่องยนต์ 4 จังหวะ ไม่ต้องผสมออโต้ลูป แต่จะมีช่องเติมน้ำมันเครื่องแยกมาโดยเติมน้ำมันเครื่อง 4T เกรด 10W-30 โดยฝาน้ำมันเครื่องจะมีก้านวัดระดับ ควรเติมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

ระบบคาร์บูเรเตอร์มี 2 ประเภทหลักๆ

1.)แบบถังบน คาร์บูเรเตอร์แบบลูกลอย

2.)แบบถังล่าง คาร์บูเรเตอร์แบบไดอะเฟรม