ตลับเส้นเอ็น

แสดง 6 รายการ

ตลับเส้นเอ็น : เป็นอุปกรณ์บรรจุเส้นเอ็นเพื่อใช้ในการตัดหญ้า เป็นอุปกรณ์ทางเลือกทดแทนใบมีดเหล็ก เหมาะที่จะใช้ตัดหญ้าตามขอบริมรั้ว ริมขอบกำแพง โคนต้นไม้ใหญ่ เส้นเอ็นจะไม่สร้างความเสียหาย เหมาะกับพื้นที่ๆมีหิน เนื่องจากใช้ใบมีดตัดไปกระทบกับหินใบมีดอาจบิ่นและหินกระเด็นใส่