อุปกรณ์ควบคุมปั๊มน้ำ

แสดง 1 รายการ

อุปกรณ์ควบคุมปั๊มน้ำ : ช่วยควบคุมแรงดันน้ำให้สมั่มเสมอ ช่วยป้องกันน้ำขาดหรือมอเตอร์วิ่งเปล่าป้องกันมอเตอร์ใหม่เมื่อไม่มีน้ำในระบบ เปลี่ยนปั๊มหอยโข่งธรรมดาให้เป็นระบบออโต้ ด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับอัตราการไหลของน้ำ

สินค้าหมดแล้ว