ปั๊มอัตโนมัติ

แสดง 7 รายการ

ปั๊มอัตโนมัติ : เหมาะสำหรับอุปโภค-บริโภค ในครัวเรือน ช่วยเพิ่มแรงดันน้ำไปตามจุดใช้น้ำต่างๆให้ทั่วถึง เมื่อมีการใช้น้ำเปิดก๊อกปั๊มจะทำงาน-เมื่อปิดก๊อกปั๊มจะตัดการทำงานโดนอัตโนมัติ ควบคุมการทำงานอัตโนมัติด้วยเพรชเชอร์สวิชแรงดัน

ปั๊มอัตโนมัติมีหลายประเภทควรเลือกใช้งานให้เหมาะสมกับพื้นที่และความต้องการใช้น้ำ หลักๆมี 2 ประเภท แบบถังแรงดัน และแบบแรงดันคงที่ จะมีขอด๊ข้อเสียแตกต่างกันออกไป

แบบถังแรงดัน (ถังกลม) : สร่้างแรงดันได้สูงสามารถดูดน้ำจากแหล่งน้ำต่ำกว่าตัวปั๊มได้ หรือในกรณีบ้านเก่าสามารถดูดตรงจากประปาได้ แต่ตามกฎหมายบ้านใหม่ปัจจุบันต้องใช้ปั๊มน้ำดูดน้ำจากแท็งค์ ปั๊มประเภทนี้จะมีถังแรงดันพักน้ำเพื่อกักเก็บน้ำและสร้างแรงดัน แต่ข้อเสียของปั๊มอัตโนมัติแบบถังแรงดัน เมื่อใช้น้ำแรงดันจะไม่คงที่ไม่สมั่มเสมอ จุดใช้น้ำที่ไกล้ที่สุดจะแรงกว่าจุดใช้น้ำที่ไกลออกไป ถังพักน้ำหลายๆรุ่นทำงานเหล็กใช้งานไปนานๆเป็นสนิมพุรั่ว แต่ก็มีบางรุ่นถังพักน้ำจะเป็นสแตนเลส

แบบแรงดันคงที่ (ถังเหลี่ยม) : สามารถสร้างแรงดันน้ำคงที่สม่ำเสมอเท่ากันทุกจุดที่มีการใช้น้ำ ตัวปั๊มมีขนาดเล็กกว่าประหยัดพื้นที่ติดตั้ง ควบคุมแรงดันคงที่ด้วยถังไดอะเฟรมมีทั้งแบบเติมลม แบบไนโตรเจน ข้อเสียของปั๊มประเภทนี้ไม่เหมาะที่จะดูดบ่อเนื่องจากจะทำให้แรงดันตก ปั๊มไม่ตัด ควรติดตั้งและดูดน้ำจากแท็งค์พักน้ำ

สินค้าหมดแล้ว
สินค้าหมดแล้ว
สินค้าหมดแล้ว
Sale!
สินค้าหมดแล้ว
สินค้าหมดแล้ว
สินค้าหมดแล้ว
สินค้าหมดแล้ว