ปั๊มหอยโข่ง

Showing 1–24 of 30 results

ปั๊มหอยโข่ง ( Centrifugal Pump ) : ปั๊มหอยสูบน้ำในปริมาณที่มาก ให้แรงดันสูง เหมาะกับงานเกษตร งานสวน งานก่อสร้าง งานน้ำพุ ทำน้ำตก งานปริงเกร์อ ใช้สูบน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆ สูบน้ำบ่อ น้ำคลอง หรือจากแท็งค์สำรองน้ำ เพื่อส่งไปตามจุดใช้น้ำต่างๆ เพิ่มแรงปริมาณน้ำและแรงดันให้ทั่วถึง ควรเลือกใช้ตามประเภคของปั๊มให้เหมาะสมกับงาน

Sale!
สินค้าหมดแล้ว
Sale!
สินค้าหมดแล้ว
สินค้าหมดแล้ว
สินค้าหมดแล้ว
สินค้าหมดแล้ว
สินค้าหมดแล้ว
Sale!
Sale!
สินค้าหมดแล้ว
สินค้าหมดแล้ว
Sale!
สินค้าหมดแล้ว
Sale!
สินค้าหมดแล้ว
สินค้าหมดแล้ว
สินค้าหมดแล้ว
Sale!
สินค้าหมดแล้ว