แสดง 5 รายการ

ปั๊มบาดาล (Submersible  pump) : เหมาะที่จะใช้สูบน้ำจากบ่อบาดาล โดยตัวปั๊มบาดาลจะหย่อนอยู่ในบ่อบาดาลที่เยอะขนาด 4นิ้วขึ้นไป ทำหน้าที่สูบส่งน้ำขึ้นตามท่อ เพื่อการอุปโภค-บริโภค ระยะสูบส่งน้ำของปั๊มบาดาล ขึ้นอยู่กับจำนวนของใบพัดน้ำ ใบพัดน้ำยิ่งมากสามารถสูบส่งน้ำได้ไกล

ส่วนประกอบที่สำคัญของปั๊มบาดาลมี 2 ส่วนหลักๆ

  1. มอเตอร์ ทำหน้าที่เป็นต้นกำลัง มีแกนสำหรับเชื่อมต่อกับส่วนใบพัดน้ำ
  2. ตัวเรือนปั๊ม เชื่อมกับแกนมอเตอร์ต้นกำลัง ภายในกระบอกบรรจุใบพัดหลายใบซ้อนเป็นชั้นๆ ระยะส่งขึ้นอยู่กับจำนวนใบพัดน้ำ
  3. กล่องคอนโทรลบล๊อก อาจมีติดตั้งมากับตัวปั๊มบาดาลในบางรุ่น ภายในบรรจุ คอนเดนเซอร์ รีเรย์ สวิชเปิด-ปิด ส่วนในรุ่นที่ไม่มีคอนโทรลบล๊อกคอนเดนเซอร์จะบรรจุอยู่ภายในตัวมอเตอ์แทน
สินค้าหมดแล้ว