Showing 1–24 of 31 results

ปั๊มจุ่ม มี 2 ประเภทหลักๆ  ดูดน้ำสะอาด และดูดน้ำเสีย

ดูดน้ำสะอาด : ลักษณะของปั๊มจุ่ม ดูดน้ำสะอาด มีตะแกรงช่องถี่ ป้องสิ่งแปลกปลอมที่มีขนาดใหญ่เข้าไปอุดตันในช่องใบพัด ส่งผลทำให้แรงดันตก มอเตอร์ไหม้ หรือแคปสต๊าทไหม้

ดูดน้ำเสีย : ลักษณะของปั๊มจุ่มดูดน้ำเสีย ตะแกรงจะเป็นรูขนาดใหญ่และฐานปั๊มจะสูง เพื่อให้สามารถดูดสิ่งสกปรก หรือโคลนออกไปได้ โดยลักษณะใบพัดน้ำจะเป็นแบบกึ่งเปิด

ระบบลูกลอยไฟอัตโนมัติ : ปั๊มจะทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อระดับน้ำสูงขึ้นอยู่ในระดับลูกลอยที่ตั้งไว้ปั๊มจะทำงานทันที และเมื่อระดับน้ำลดลงจนลูกลอยตกปัมจะตัดการทำงานเองโดยอัตโนมัติ ซึ่งส่วนใหญ่เหมาะกับสูบน้ำท่วมขัง ถ่ายน้ำบ่อปลา ช่วยป้องกันระดับน้ำต่ำกว่ามอเตอร์เป็นเวลานานเนื่องจากปั๊มจุ่มระบายความร้อนมอเตอร์ด้วยน้ำ

Sale!
Sale!
สินค้าหมดแล้ว
Sale!
สินค้าหมดแล้ว
Sale!
สินค้าหมดแล้ว
สินค้าหมดแล้ว
Sale!
สินค้าหมดแล้ว
Sale!
สินค้าหมดแล้ว
Sale!
สินค้าหมดแล้ว
สินค้าหมดแล้ว
Sale!
สินค้าหมดแล้ว
สินค้าหมดแล้ว
Sale!
สินค้าหมดแล้ว
สินค้าหมดแล้ว
Sale!
สินค้าหมดแล้ว
สินค้าหมดแล้ว