ลักษณะสนามหญ้าแบบไหน เหมาะกับเครื่องตัดหญ้าแบบใด

ลักษณะสนามหญ้าแบบไหน เหมาะกับเครื่องตัดหญ้าแบบใด
สนามหญ้ารอบๆบ้าน เช่น บ้านจัดสรรหรือบ้านเดี่ยวทั่วไปขนาดพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร เหมาะที่จะใช้เป็นรถตัดหญ้าแบบไฟฟ้า เนื่องจากไม่มีเสียงรบกวนบ้านข้างเคียงและไม่มีมลพิษทางอากาศหากสนามหญ้าที่กว้างกว่า 200 ตารางเมตร เหมาะที่จะใช้เป็นรถตัดหญ้าน้ำมัน เนื่องจากไม่มีข้อจำกัดเรื่องสายไฟ ส่วนเรื่องของกำลังเครื่องยนต์และรัศมีการตัดหญ้า เช่น รัศมีการตัดหญ้าที่กว้างกว่าสามารถประหยัดเวลาในการตัดหญ้าและทำให้งานเสร็จเร็วขึ้นลักษณะพื้นที่ๆมีหิน เป็นเนินสูง-ต่ำ ไม่เท่ากัน หรือชนิดของหญ้าก็เช่น หญ้ารกร้าง เช่น หญ้าขน-หญ้าคา เหมาะที่จะใช้เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่ามากกว่ารถเข็นตัดหญ้า หากเป็นหญ้านวลน้อยใบยาวอาจจะต้องตัดหญ้าสองรอบเพื่อทอนความสูงของหญ้า ช่วยลดภาระการทำงานหนักของรถเข็นตัดหญ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *