ทำความรู้จักกับปั๊มอัตโนมัติ

ทำความรู้จักกับปั๊มอัตโนมัติ

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ

ต่างจากปั๊มน้ำทั่วไปที่ระบบควบคุมอัจฉริยะเหมาะสำหรับการใช้ภายในบ้าน ระบบจะทำงานทันทีที่เปิดก๊อกน้ำ ปั๊มน้ำจะทำงาน และจะหยุดทำงานเมื่อปิดก๊อกน้ำ ขนาดของปั๊มน้ำอัตโนมัติมีตั้งแต่ 100-400 วัตต์ สำหรับ 100–150 วัตต์ เหมาะกับบ้านที่มีผู้อาศัย 2-3 คน สำหรับบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ ปัจจุบันจะมีปั๊มน้ำอัตโนมัติแบบพิเศษ เช่น อินเวอร์เตอร์ ขนาด 400 วัตต์ และ 700 วัตต์ โดยจะควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า มีจอมอนิเตอร์และระบบอิเล็กทรอนิกคำนวณการใช้น้ำตัวอย่าง เช่น ปั๊ม 400 วัตต์ ถ้าเราเปิดใช้น้ำ 1 จุดจะกินไฟแค่ 100 วัตต์ และเปิดน้ำพร้อมกัน 4 จุด จะกินไฟ 400 วัตต์ เมื่อเปรียบเทียบกับปั๊มทั่วไปขนาด 200 วัตต์ เปิดน้ำ 1 จุดจะกินไฟ 200 วัตต์ทันที ดังนั้นระบบอินเวอร์เตอร์จึงช่วยเราประหยัดไฟมากกว่า ในราคาที่สูงกว่าเช่นกัน

ปั๊มอัตโนมัติจะมีอยู่ 2 แบบ แบบที่ 1 ปั๊มมีถังแรงดันอากาศ แบบที่ 2 ปั๊มแรงดันคงที่

สำหรับปั๊มมีถังแรงดันอากาศ ข้อดีคืออายุการใช้งานนานกว่า แต่ข้อเสียคือตัวถังทำด้วยเหล็กแล้วเคลือบด้านในด้วยสารป้องกันสนิม พอใช้ไปนานๆ ด้านในจะเป็นสนิม เวลารั่วต้องเปลี่ยนถังใหม่ แต่ปัจจุบันมีเฉพาะตัวถังขาย ถ้ามอเตอร์ไม่เสียก็เปลี่ยนแต่ถัง ส่วนปั๊มแรงดันคงที่ ข้อดีคือถ้าเราเปิดน้ำ 4 จุดพร้อมกัน แรงดันน้ำจะไหลเท่ากันทั้ง 4 จุด ไม่ว่าก๊อกน้ำจะอยู่ด้านหน้าหรือด้านหลัง ข้อเสีย ไม่เหมาะสำหรับดูดตรงจากท่อประปา ควรจะดูดจากถังพักน้ำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *